Gegevens


 
. NFG  Praktijk voor psychosociale en maatschappelijke dienstverlening reg.nr. 5402045143  
  (Klachtafhandeling via de NFG)
 
. Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
 
. Inschrijfnr. KvK 09193174
 
. AGB code op aanvraag
 
. Contract voor WMO-begeleiding bij de gemeentes Nijmegen en Berg en Dal (‘kleine aanbieder’)
 
. Ook PGB-houders is kunnen een beroep doen op mijn begeleiding
 
 . Deskundige vervanging bij ziekte/vakantie
 
. Bij (vermoedens van) huiselijk geweld zal ik dit bespreekbaar maken en evt. advies inwinnen bij deskundigen.  
  Ik heb een wettelijke plicht rondom ‘huiselijke geweld’, meer info kunt u vinden via           http://www.veiligthuisgelderlandzuid.n
 
. Wachtlijst: op dit moment: december 2017 heb ik plaats voor nieuwe clienten