Marry Hurenkamp

                           
                                                                                                                                          
 
                                                  
 
                                             Ik ben opgeleid (HBO) als psychosociaal werker en heb jarenlange ervaring in 
                               het begeleiden van mensen met allerlei hulpvragen.
                           
                               Mijn specialiteit: het ondersteunen van mensen met psychiatrische problemen 
                               (ook autisme en dementie).
                               
                               Ik werk niet vanuit een speciale methodiek maar ga vraaggericht te werk, met
                               een laagdrempelige aanpak.  
                               Deze zal altijd gericht zijn op het behouden of vergroten van zelfstandigheid.
                                         
                
                               Motto daarbij is:   . zo gewoon mogelijk
                            . niet alleen praten, maar ook samen doen!
 

    
                                                                                        Met elkaar in gesprek gaan, kun je overal.

                                                                                        Misschien vind u dit het prettigst bij u thuis.

                                                                                        Graag nodig ik u uit mee naar buiten te gaan.

                                                                                        Wandelend praten gaat vaak makkelijker,

                                                                                        bewegen kan helpen om ‘stappen te zetten'

                                                                                        en de natuur doet je altijd goed.

 
 
 

 
                                                                                                                    Afbeelding invoegen
 

 

Naast psychosociaal werker ben ik Encouraging trainer en graag wil ik hierover wat meer vertellen.
Met de term encouraging wordt bemoediging bedoeld. 
Bemoediging is meer dan ‘zomaar’ complimenten uitdelen. Bemoedigen richt zich onder meer op: luisteren naar de ander, geduldig zijn, iemand accepteren zoals hij is, het goede benadrukken, inspanningen en vorderingen waarderen, begrip tonen, hoop geven, vertrouwen schenken, vriendelijk zijn. Door bemoediging geef je de ander het gevoel dat hij mag zijn zoals hij is.
 
Bemoediging heeft tot gevolg dat een mens in gedachten niet steeds met zichzelf bezig is, maar ook vertrouwen en interesse in anderen ontwikkelt en bereid is zijn bijdrage te leveren aan het welzijn van de gemeenschap.
 
In mijn beroepshouding staat ook bemoedigen centraal. Niet als een methode, maar als levenshouding.
Mijn doen en laten wordt beïnvloed doordat ik een bewuste keuze maak voor positiviteit.

De overweging daarbij is dat iedereen al genoeg negatieve feedback heeft gehad in zijn leven en dat dit niet tot iets positiefs leidt. Bemoedigen betekent dus niet dat je ontkent dat het negatieve er is, het bestaat wel, maar je kiest ervoor er geen aandacht aan te geven. Belangrijk bij een bemoedigende grondhouding is ook de gedachte dat een mens per definitie onvolmaakt is: je mag fouten maken, iets niet goed doen, dat doen we namelijk allemaal. Je leert ervan en pakt de draad weer op.
 
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan: jezelf bewust doelen te stellen. Als je geen doelen stelt, zullen onbewuste doelen je handelen bepalen. Het is beter zelf richting te geven aan je leven dan het stuur uit handen te geven.

In samenspraak met de cliënt zal ik een begeleidingsplan opstellen en regelmatig evaluatie-momenten inlassen, ook om de cliënt kans te bieden mij feedback te geven met als doel onze werkrelatie zo prettig en effectief mogelijk te houden.
 
Ik ben opgeleid als psychosociaal werker en heb een diploma medische basiskennis (voor hulpverleners).
Ik zie het als mijn beroepsverantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat ik goed op de hoogte ben van wet-en regelgeving in de zorg en ook van de sociale kaart in mijn werkregio.
 
Bij ziekte/vakantie zorg ik voor vervanging door een collega met voldoende kennis en ervaring.