Gegevens


 
 
. Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
 
. Inschrijfnr. KvK 09193174
 
. AGB code op aanvraag
 
. Naast PGB-houders kunnen ook organisaties een beroep doen op mijn begeleiding
 
 . Deskundige vervanging bij ziekte/vakantie
 
. Bij (vermoedens van) huiselijk geweld zal ik dit bespreekbaar maken en evt. advies inwinnen bij deskundigen.  
  Ik heb een wettelijke plicht rondom ‘huiselijke geweld’, meer info kunt u vinden via           http://www.veiligthuisgelderlandzuid.n
 
. Wachtlijst: met ingang van 2019 heb ik alleen plaats voor tijdelijke trajecten zoals inval bij ziekte/vakantie.